top of page

Om Team Up Helse 

Team UP Helse AS ble etablert i 2020, og spesialiserer seg på helhetlige tjenester innen helse, omsorg, barnevern til både private og til det offentlige.

Hos oss jobber det mennesker med variert bakgrunn, utdannelse og yrkeserfaring..
Felles for alle er et genuint engasjement for hjelperollen, samt troen på forskjellen vi kan gjøre for enkeltindividet, grupper og samfunnet.

 

Vår organisasjon er unik på bakgrunn av at vi som jobber her har egenerfaring på flere områder, kombinert med solid faglig tyngde.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet, kompetanse og erfaring i arbeidet vårt.
Dette gir tillit, trygghet og troverdighet i møte med brukerne. 

 

Vi ønsker å utgjøre en forskjell, og møter alle mennesker med profesjonalitet, som medmennesker, og med hjerte.
Det er viktig for oss å ha kvalitet i alt vi gjør, slik sikrer vi at brukerne blir ivaretatt på en forsvarlig måte til enhver tid.


Det er sentralt at vi skaper realistiske målsetninger sammen med brukerne, og jobber for å skape gode mestringsarenaer.
Dette vil bidra til økt mestringsfølelse, tillit, håp, villighet og personlig vekst for hver enkelt.

Brukeren skal alltid oppleve at vi jobber systematisk og målrettet for at de som benytter våre tjenester skal oppnå ønsket resultat.

Vi tror på at alle kan, og at alle har ressurser!

Noen trenger bare hjelp til å finne sine styrker, og bruke disse på riktig måte. 

 

Vårt Team

Resized_20210831_100828.jpg

Lars Nicolaysen
Daglig Leder /
Fagansvarlig / 
Miljøterapeut /

 

Resized_20210831_100924.jpg

Mats Nicolaysen 
Nestleder /
Aktivitetsansvarlig / 
Erfaringskonsulent /

292989840_439531824698544_1379790426310328796_n.jpg

Tonje Therese Løkkesveen
 

Marte Brunsberg Hansen 
Sykepleier /
Miljøterapeut /
 

281910267_23850989320300303_8346312518111093171_n.jpg

Tove Fornes
(Ekstern Veileder)


SLT Koordinator  /
Sosionom /
5 års videreutdanning med fordypning i rusbehandling /

Veileder kompetanse /

Klinisk Sosionom /

Utdanning i dialektitisk Atferdsterapi (DBT) /

Utdanning i voldsrisiko vurdering - vivo 1 og 2 /

traumekompetanse i regi av RVTS /

 

bottom of page