top of page

Våre Tjenester

Team UP Helse AS tilbyr tjenester innen Helse, Omsorg, og Barnevern.
 

Vi legger stor vekt på å være fleksible, og tilgjengelige. Dette sikrer at vi imøtekommer brukerens behov best mulig til enhver tid.

 

Selskapet har avtale med kommunal barneverntjeneste og utfører oppdrag for det offentlige.

Vi omfattes av lov om barneverntjenester og lov om kommunal helse- og omsorgstjenester.

 

For ytterligere informasjon om hva vi kan hjelpe deg med, ta kontakt for konsultasjon.

 • Barneverntjenester
   

 • Rus 
   

 • Individuell terapi
   

 • Gruppeterapi
   

 • Pårørende arbeid
   

 • Forebyggende arbeid
   

 • Ettervern
   

 • Rådgivning
   

 • Oppfølging i skole
   

 • Ambulerende arbeid/feltarbeid/miljøterapi hjemme
   

 • Aktiviteter
   

 • Botilbud    

La oss hjelpe! 

For ytterligere informasjon om hva vi kan hjelpe deg med, ta kontakt for konsultasjon.

bottom of page